Németh László | földmérő mérnök

Földmérés - Geodézia

Németh László | földmérő mérnök

Németh László

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán lettem földmérő üzemmérnök 1990. júniusában (Okl. sz.: 6/1990.). Az államvizsga letétele után azonnal munkába álltam: a dunaújvárosi földhivatal egyik földmérője lettem. Fő feladatom lett a hozzánk tartozó területeken dolgozó földmérők által végzett munkák vizsgálata és a földhivatal által végzett hatósági munkák terepi és irodai elvégzése. Mellékfoglalkozású földmérőként 1991. januárjától dolgoztam önálló adószámmal rendelkező szellemi szabadfoglalkozásúként.

            Olyan időszakban kezdtem a szakmámat (a rendszerváltáskor), amikor az élet rengeteg változást eredményezett: elindultak a valódi magánvállalkozások, elkezdődtek a különféle privatizációs események is és beindult az építőipar. Ezáltal a hivatali és magán földmérői munkámban is rengeteg tennivalóm akadt:

  • a ’90 –es években több tízezer hektár földterületet (szántót, gyepet, nádast, gyümölcsöst és erdőt) mértem fel és osztottam ki (tűztem ki) a termőföld kárpótlás, a tsz-részarány kiadás és az állami gazdaságok tagi alkalmazotti földkiadása révén;
  • a begyorsult építkezések megkövetelték az újabb építési telkek kialakítását illetve a korábbi területek határvonalainak a kitűzését: napjainkig több száz földrészletet osztottam meg 2 vagy házhelyosztásként akár 100 felé is és gyakran kerestek meg a pontos telekhatárok kitűzése miatt is;
  • 1991 és 2016. között több ezer új épületet mértem be és készítettem el az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges változási vázrajzokat;
  • magán földmérői tapasztalatom nagyon sokat segített a földhivatali munkám során a többi földmérő munkájának korrekt és szakszerű vizsgálatához.

Szerencsésnek mondhatom magamat, mert a hatósági és a vállalkozói oldalról egyaránt láttam a feladatokat és a megoldásokat is. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy mindkét fél tudja és ismerje a másik oldal feladatait és elvárásait. Mindig figyeltem arra is, hogy elválasszam a kétfajta munkavégzést: a magánmunkáimhoz a hivatalon belül semmilyen közöm nem volt. Ezt, mivel többen végeztük ugyan azt a típusú feladatot a földhivatalban, meg tudtuk oldani problémák és összeütközések nélkül.

Szakmagyakorlásom letelt első öt éve után 1995-ben megkértem az „Ingatlanrendezői minősítés”- t 1448/1995. számon.

Amikor érvénybe lépett az 1996. évi LVIII. törvény, amely együttesen rendelkezik a tervező- és szakértő mérnökök szakmai kamaráiról, és megalakult a Magyar Mérnöki Kamara, én az elsők között lettem a tagja (07-0018/1996.) és most is az vagyok.

2000. február 15-én feleségemmel megalakítottuk az Atlasz’89 Földmérő és Szolgáltató Bt-t. (A cégbíróság bejegyezte 2000.március 06-án a 07-06-009363 cégjegyzékszám alatt.). A vezető tisztségviselője feleségem Németh Lászlóné lett, mert én köztisztviselőként csak kültag lehettem. Ekkor megszüntettem a külön adószámon végzett magán földmérői tevékenységemet és a továbbiakban a Bt. kültagjaként először mellékfoglalkozásúként, majd a 2000-es évek végétől segítőként dolgozok a bt-ben.

Amikor a földmérőknek is előírták a tervezői engedélyek meglétét, az elsők között végeztem el levelező formában egy másoddiplomás képzést: a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Karán a földügyi informatikus szak építési geodéziai szakirányán földügyi informatikus szakmérnök diplomát szereztem 2005-ben a T-10/2005. számon. Ezzel megkaptam geodéziai tervezői engedélyemet, melyet a mai napig használok (GD-T-07-0018). Rendszeresen részt veszek szakmai továbbképzéseken és tanfolyamokon, mert fontosnak tartom, hogy naprakészek legyünk az újdonságokkal.

Egész életemben jellemző volt rám a megbízhatóság és a pontosság (ezt remélem a megbízóink is így gondolják). Azért, hogy tartani tudjam a megbízhatóságot és a minőséget,  időhiány miatt sok megrendelést utasítottam vissza, hiszen a földhivatali egész embert igénylő hivatali munka mellett kényszerből „válogatnom” kellett, hogy a szabadidőmbe milyen munka fér bele.

Ezért elérkezettnek láttam az időt egy gyökeres váltásra. Mivel szakmailag képesnek éreztem magamat erre,  és a szaktudásomon ill. 25 év tapasztalatán kívül technikailag is megfelelek a követelményeknek illetve több esemény is arra késztetett, hogy 2015. december 31-ével lemondtam kormányhivatalnoki munkámról: elhagytam a földhivatali ügyintézést és 2016. január elejétől teljes intenzitással az Atlasz’89 Földmérő és Szolgáltató Bt-ben és egyéni vállalkozóként (Nyilv. tart. szám: 50194557) - a megrendelő igényének megfelelően - próbálom meg a megbízóim kívánalmait kielégíteni igényes, megbízható és pontos munkámmal.

Nagyvenyim, 2016. október

Németh László

Németh László földmérő mérnök

Németh László
földmérő mérnök

+36209532197

lofotenlaci@gmail.com

atlasz89bt@gmail.com

2421 Nagyvenyim, Bem u. 6/1.

 

Minősítések, engedélyek:

Ingatlanrendezői minősítés:1448/95.

Magyar Mérnöki Kamara tagszám: 07-0018/96.

Geodéziai tervezői engedély száma: GD/07-0018 

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán lettem földmérő üzemmérnök 1990. júniusában (Okl. sz.: 6/1990.). Az államvizsga letétele után azonnal munkába álltam: a dunaújvárosi földhivatal egyik földmérője lettem. Fő feladatom lett a hozzánk tartozó területeken dolgozó földmérők által végzett munkák vizsgálata és a földhivatal által végzett hatósági munkák terepi és irodai elvégzése. Mellékfoglalkozású földmérőként 1991. januárjától dolgoztam önálló adószámmal rendelkező szellemi szabadfoglalkozásúként.

Tovább olvasom >>